ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.งานวิจัยและพัฒนาบริการของเราบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่HRติดต่อ สทป.
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 61
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next
Show results per page
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษากล้องวงจรปิด
Added on September 25, 2018
318.87 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์
Added on September 20, 2018
319.91 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างขึ้นรูปฉนวน Nose Cone & Tail Fin
Added on September 20, 2018
377.29 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเช่าระบบ Line Mobile Interface
Added on September 19, 2018
321.57 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)
Added on September 19, 2018
351.59 Kb
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด (แจ้งวัฒนะ)
Added on September 19, 2018
344.11 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบ SharePoint ส่วนบริหารองค์ความรู้
Added on September 18, 2018
317.44 Kb
ประกาศราคากลาง งานเช่ารถกระบะแบบโอเพ้นแคบ (แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 คัน) และรถกระบะแบบดับเบิ้ลแคบ (รป.1 จำนวน 2 คัน)
Added on September 18, 2018
388.08 Kb
ประกาศราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง (แจ้งวัฒนะและโรงปฏิบัติการ 1,2)
Added on September 18, 2018
372.92 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด รป.1 (11 คน) รป.2 (3 คน)
Added on September 18, 2018
355.52 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap