ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.งานวิจัยและพัฒนาบริการของเราบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่HRติดต่อ สทป.
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 62
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next
Show results per page
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นและระบบแยกส่วน อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)
Added on November 22, 2019
286.93 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน
Added on October 15, 2019
258.89 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ๑ จ.นครสวรรค์ และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ๒ จ.ลพบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 10, 2019
304.48 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องบดเคมี (Jet Mill) สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ๑ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีคัดเลือก
Added on October 10, 2019
264.79 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนนิ้ว
Added on October 09, 2019
35.97 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน รป.นครสวรรค์
Added on September 26, 2019
333.09 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาเช่าบริการระบบ Line Mobile Interface จำนวน 10 หมายเลข
Added on September 24, 2019
176.83 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชรอบอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)
Added on September 24, 2019
179.99 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบ MCC (Mobile Command and Communication)
Added on September 24, 2019
356.30 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องผสมดินขับ ขนาด 600 ลิตร 25 ลิตร
Added on September 20, 2019
364.00 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap