DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบแยกส่วน อาคาร สป.แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 07, 2019
294.67 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษารายปี - ระบบประตูกันขโมย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
240.36 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและพิมพ์วาสาร DTI Yes! ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
241.80 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดเก็บข่าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
236.02 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมด แมลงสาบ หนู สำหรับอาคาร สป. แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 07, 2019
364.62 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
249.42 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 2 จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
303.28 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาออกแบบ สร้าง และตกแต่งคูหา จัดแสดงนิทรรศการ สทป. ในงาน Defense & Security 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 07, 2019
266.79 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 07, 2019
51.16 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน แบบนั่งสองตอนท้ายบรรทุก จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคลแบบกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 07, 2019
263.12 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap