DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 19, 2019
147.51 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุสิ้ิ้ิิ้นเปลืองงานซ่อมสีและปรนนิบัติบำรุงลูกจรวด DTI-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 19, 2019
155.57 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาเครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนสชั้น 11 ส่วนอาคารสถานที่และธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 18, 2019
345.63 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรับ ส่งเอกสาร รป.๑ (๒ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 17, 2019
297.63 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 17, 2019
342.32 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ PABX อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 17, 2019
317.43 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างสร้างต้นแบบลูกเลื่อนปืนยาวฝึกทางยุทธวิธี สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก
Added on September 12, 2019
430.07 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างจ้างออกแบบอาคารเก็บเชื้อเพลิง สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 12, 2019
176.85 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบปรับปรุงขยายถนนหน้าอาคารปรับผิวจรวด GA-02 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 12, 2019
174.00 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบสถานีฝึกพลประจำรถถังในส่วนของครูผู้ฝึก วำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 12, 2019
196.94 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap