DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกและสัตว์กัดแทะและป้องกันนกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
148.77 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Line Mobile Interface จำนวน ๑๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
236.90 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชรอบอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
245.46 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารายปี - ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับส่วนบริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
243.94 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดเก็บข่าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
236.02 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและพิมพ์วาสาร DTI Yes! ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
241.80 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมด แมลงสาบ หนู สำหรับอาคาร สป. แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 12, 2019
364.62 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบแยกส่วน อาคาร สป.แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on November 12, 2019
294.67 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช ภายในโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
37.05 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาออกแบบ สร้าง และตกแต่งคูหา จัดแสดงนิทรรศการ สทป. ในงาน Defense & Security 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on November 12, 2019
266.79 Kb
previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap