ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.งานวิจัยและพัฒนาบริการของเราบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่HRติดต่อ สทป.
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 63
previous 1 next
Show results per page
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาออกแบบ สร้าง และตกแต่งคูหาจัดแสดงนิทรรศการ สทป. ในงาน Defense & Security 2019
Added on November 12, 2019
250.23 Kb
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อค่าบริการรายปีในการใช้สิทธิ์โปรแกรมออกแบบ Sysweld
Added on November 12, 2019
290.38 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
Added on November 12, 2019
278.61 Kb
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด จำนวน 27 รายการ
Added on November 12, 2019
230.64 Kb
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap