ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.งานวิจัยและพัฒนาบริการของเราบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่HRติดต่อ สทป.
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 58
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 next
Show results per page
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนา Lab model ของระบบควบคุมแท่นยิง จลก.31
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนา Lab model ของระบบควบคุมแท่นยิง จลก.31
Added on March 04, 2016
229.79 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างและติดตั้งหัวเกราะ (Armor Cabin)
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดจ้างสร้างและติดตั้งหัวเกราะ (Armor Cabin)
Added on March 04, 2016
225.50 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างระบบจุดจรวด (Ignition system) ของฐานรถยิงอเนกประสงค์
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  เรื่อง จัดจ้างสร้างระบบจุดจรวด (Ignition system) ของฐานรถยิงอเนกประสงค์
Added on March 04, 2016
210.38 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างระบบจุดจรวด (Ignition system)
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  เรื่อง จัดจ้างสร้างระบบจุดจรวด (Ignition system)
Added on March 04, 2016
207.62 Kb
ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบตรวจการณ์ทางทะเล
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดซื้อระบบตรวจการณ์ทางทะเล
Added on March 03, 2016
211.56 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างเครื่องมือเฉพาะงานประกอบรวมจรวด (Special tools)
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  เรื่อง จัดจ้างสร้างเครื่องมือเฉพาะงานประกอบรวมจรวด (Special tools)
Added on March 03, 2016
213.92 Kb
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ Rew Material สำหรับผลิตชุด Phenolic resin
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดซื้อ Rew Material สำหรับผลิตชุด Phenolic resin
Added on March 03, 2016
205.09 Kb
ประกาศราคากลาง จ้างสำรวจการรับรู้ ทัสนคติ และภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป. และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ที่มีต่อ สทป.
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จ้างสำรวจการรับรู้ ทัสนคติ และภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป. และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ที่มีต่อ สทป.
Added on March 03, 2016
213.75 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพัฒนาระบบประเมินผลตำบลตกกระทบ สนามทดสอบทางบก (Sound Scoring Ststem) 1 ระบบ
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบประเมินผลตำบลตกกระทบ สนามทดสอบทางบก (Sound Scoring Ststem) 1 ระบบ
Added on March 03, 2016
213.61 Kb
ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างชุดแกน Mandrel
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดจ้างสร้างชุดแกน Mandrel
Added on March 03, 2016
217.31 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap