ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.งานวิจัยและพัฒนาบริการของเราบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่HRติดต่อ สทป.
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 50-57
 
ตกลงราคา สอบราคา กรณีพิเศษ พิเศษ
ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ
จ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้าง     จ้างก่อสร้าง
เช่า จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ     จ้างที่ปรึกษา
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ         จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next
Show results per page
xxxx
xxxx
Added on November 03, 2015
0.00 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างสร้างรถศูนย์อำนายการยิงพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างสร้างรถศูนย์อำนายการยิงพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

Added on December 19, 2014
141.86 Kb
ระกาศราคากลางจัดจ้างสร้างรถศูนย์อำนวยการยิงพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์(57-185)

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องระกาศราคากลางจัดจ้างสร้างรถศูนย์อำนวยการยิงพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์(57-185)

Added on October 14, 2014
0.00 Kb
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ

Added on September 26, 2014
415.55 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างสร้างเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษ จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างสร้างเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษ จำนวน 8 เครื่อง

Added on September 16, 2014
142.99 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา2 จ.ลพบุรี

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา2 จ.ลพบุรี

Added on September 16, 2014
181.98 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.ชั้น 9 อาคารไคตัค

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.ชั้น 9 อาคารไคตัค

Added on September 16, 2014
180.04 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์

Added on September 16, 2014
183.23 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำชิ้นส่วนวัสดุที่เป็นส่วนประกอบสำหรับวิจัยฯ

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างทำชิ้นส่วนวัสดุที่เป็นส่วนประกอบสำหรับวิจัยฯ

Added on September 10, 2014
137.88 Kb
ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบเครื่องกดแกน Mandrel สำหรับท่อมอเตอร์ฯ

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบเครื่องกดแกน Mandrel สำหรับท่อมอเตอร์ฯ

Added on September 10, 2014
138.80 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap