DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> สาระสำคัญของสัญญา
ปีงบประมาณ 2562
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next
Show results per page
62-CTP00015 งานจัดซื้อสารเคมีผลิตดินขับและสารเคมีเบ็ดเตล็ด
Added on December 06, 2019
994.34 Kb
62-CTP00014 งานจัดซื้อสารเคมีผลิตดินขับและสารเคมีเบ็ดเตล็ด
Added on December 06, 2019
1.82 Mb
62-CTR00007 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
Added on November 27, 2019
5.97 Mb
62-CTR00006 สัญญาเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 2 คัน
Added on November 27, 2019
4.85 Mb
62-CTR00005 สัญญาเช่ารถกระบะ แบบดับเบิ้ลแคบ (แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 คัน)
Added on November 27, 2019
1.47 Mb
62-CTR00004 สัญญาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 คน จำนวน 1 คัน
Added on November 27, 2019
6.63 Mb
62-CTR00003 สัญญาเช่ารถกระบะ จำนวน 3 คัน
Added on November 27, 2019
6.65 Mb
62-CTR00002 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
Added on November 27, 2019
5.86 Mb
62-CTR00001 สัญญาเช่าบริการระบบ Line Mobile Interface
Added on November 27, 2019
4.67 Mb
62-CTP00059.1 จัดซื้อชุดสาธิตอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลส่วนผู้บังคับรถถัง
Added on November 27, 2019
2.88 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap