DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9
Added on August 17, 2017
623.95 Kb
ประกาศสอบราคา งานซื้อปืนทำลายวงจรวัตถุระเบิด (Water Disrupter)
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง งานซื้อปืนทำลายวงจรวัตถุระเบิด (Water Disrupter)
Added on August 17, 2017
959.84 Kb
ประกาศสอบราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบชิ้นงาน
Added on August 16, 2017
1.03 Mb
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเตรียมท่อมอเตอร์จรวด
ประกาศสอบราคาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเตรียมท่อมอเตอร์จรวด กำหนดรับและยื่นเอกสารเสนอราคา ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2560 เปิดซองพิจารณาผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ
Added on August 11, 2017
4.20 Mb
ประกาศสอบราคางานจัดซื้อวัสดุส่วนคุณภาพและความปลอดภัย และวัสดุทดสอบทดลองในการผลิตจรวด
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อวัสดุส่วนคุณภาพและความปลอดภัย และวัสดุทดสอบทดลองในการผลิตจรวด
Added on August 08, 2017
2.55 Mb
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพด่านควรมีด
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกและคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพด่านควรมีด
Added on August 08, 2017
933.71 Kb
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงผลแบบ Touch Screen
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงผลแบบ Touch Screen
Added on August 03, 2017
579.51 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ


Added on August 03, 2017
2.22 Mb
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตและทดสอบมอเตอร์จรวด จำนวน 90 รายการ
Added on July 27, 2017
3.21 Mb
ประกาศสอบราคา เรื่องซื้อสารเคมีผลินดินขับและผลิตฉนวน
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง เรื่องซื้อสารเคมีผลินดินขับและผลิตฉนวน
Added on July 25, 2017
1.49 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap