DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง   จ้างสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว
Added on June 16, 2017
427.13 Kb
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างสร้างชุดปั่นเคลือบท่อมอเตอร์จรวด สำหรับโครงการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างสร้างชุดปั่นเคลือบท่อมอเตอร์จรวด สำหรับโครงการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
Added on June 15, 2017
362.27 Kb
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง งานจ้างสร้างระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริงชุดประหยัด จำนวน 10 ระบบ
Added on June 14, 2017
457.96 Kb
ประกาศสอบราคา สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Crane Bay 3 และปรับปรุงรางเครนทั้ง 3 Bay ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Crane Bay 3 และปรับปรุงรางเครนทั้ง 3 Bay ครั้งที่ 2
Added on June 12, 2017
1.16 Mb
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาซื้อสารเคมีผลิตดินขับและผลิตฉนวน 3 รายการ
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาซื้อสารเคมีผลิตดินขับและผลิตฉนวน 3 รายการ เอกสารสอบราคาเลขที่ 75/60 กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 5 - 15 มิถุนายน 2560
Added on June 05, 2017
3.03 Mb
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ Embedded PC พร้อมระบบควบคุม จำนวน 23 รายการ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ Embedded PC พร้อมระบบควบคุม จำนวน 23 รายการ
Added on June 05, 2017
413.48 Kb
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 จัดซื้อกล้อง Hi-Speed Camera จำนวน 1ระบบ และกล้อง Hi Speed Thermal Camera จำนวน 1ระบบสำหรับการทดสอบ Static test

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 จัดซื้อกล้อง Hi-Speed Camera จำนวน 1ระบบ และกล้อง Hi Speed Thermal Camera จำนวน 1ระบบ สำหรับการทดสอบ Static test

Added on May 29, 2017
432.10 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศสอบราคาเรื่องจ้างสร้างชุดปั่นเคลือบท่อมอเตอร์จรวด สำหรับโครงการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศสอบราคาเรื่องจ้างสร้างชุดปั่นเคลือบท่อมอเตอร์จรวด สำหรับโครงการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
Added on May 29, 2017
228.93 Kb
ประกาศสอบราคาเรื่องจ้างสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศสอบราคาเรื่องจ้างสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว
Added on May 25, 2017
871.89 Kb
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างสร้างชุดหล่อดินขับพร้อมแกน Mandrel
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคางานจ้างสร้างชุดหล่อดินขับพร้อมแกน Mandrel
Added on May 24, 2017
376.70 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap