DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อข้อมูลออนไลน์โปรแกรม Rosetta Stone ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับส่วนบริหารองค์ความรู้ (ห้งสมุด)
Added on June 22, 2018
314.59 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อการข่าวกรอง สำหรับโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
Added on June 22, 2018
2.22 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม MATLAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 22, 2018
292.72 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ สำหรับโครงการวิจัยพื้นฐาน(Basic Research S๔๓) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on June 22, 2018
7.52 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ANSYS สำหรับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 21, 2018
304.93 Kb
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและสั่งการ สำหรับโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
Added on June 20, 2018
304.43 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวลาสำหรับเครื่องจักรส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
Added on June 20, 2018
5.52 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างอุปกรณ์ประกอบการควบคุมคุณภาพจรวด Nozzle Assembly โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 19, 2018
330.09 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวลาสำหรับเครื่องจักร ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on June 18, 2018
319.83 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม MATLAB
Added on June 15, 2018
295.14 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap