DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ
previous 1 2 3 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงานจ้างสร้างเปลือกหัวรบพร้อมชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรวด ๑๒๒ มม. ระยะยิง ๑๐ กม
Added on March 29, 2019
587.21 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงานจัดซื้อรถไฟฟ้า สำหรับโรงปฏิบัติการนครสวรรค์ (๒ คัน) พร้อมยางรถไฟฟ้า
Added on March 29, 2019
550.91 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ   
Added on April 23, 2019
554.53 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 20 รายการ 
Added on April 23, 2019
1.16 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 45 รายการ 


Added on April 23, 2019
1.95 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) ติดตั้งบนจรวด DTI-1G 
Added on March 29, 2019
606.15 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอจัดทำร่างข้อเสนอรูปแบบโครงสร้างและรูปแบบแนวทางการจัดการงาน ของหน่วยพัฒนาธุรกิจและหน่วยธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Added on March 29, 2019
573.13 Kb
ประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
Added on January 29, 2019
2.16 Mb
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 (HR)
Added on January 29, 2019
462.42 Kb
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
Added on January 29, 2019
1.05 Mb
previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap