DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาดูแลระบบเว็ปไซต์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Added on June 18, 2019
608.62 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น10 ส่วนอาคารสถานที่และธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on May 15, 2019
296.35 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุความปลอดภัย สำหรับค่าครุภัณฑ์ ส่วนรักษาความปลอดภัย (ASC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on May 15, 2019
304.69 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุความปลอดภัยในการผลิต สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 23, 2019
65.19 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องกัดผิวบนวัสดุชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 22, 2019
293.35 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อ Spare part ซ่อมบำรุงระบบสารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on April 10, 2019
317.47 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างเหมาสร้างอุปกรณ์สำหรับชุด Payload จรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก
Added on March 27, 2019
318.05 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1ของอาคาร สป. แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Added on March 27, 2019
1.56 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 8 ตัว สำหรับส่วนงานควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 27, 2019
306.33 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (D1.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 26, 2019
1.34 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap