หน้าแรก ติดต่อ สทป.
ติดต่อ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4
เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2980 6688
โทรสาร : 0 2980 6688 ต่อ 300
แจ้งเรื่องร้องเรียน : complaint@dti.or.th
แสดงความคิดเห็น : comment@dti.or.th


 
ต้องการติดต่อ หรือร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น / Q&A กรุณากรอกข้อมูล
  * ชื่อเรื่อง :   * เบอร์โทร :
* ชื่อ - นามสกุล : โทรสาร :
บริษัท : * อีเมลล์ :
ที่อยู่ : * รายละเอียด :

* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
 
Map
<< Click Zoom Map >>
 
Google Map
<< Click Zoom Map >>
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap