หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ กรมป่าไม้ พร้อมยกระดับนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สทป. ย่างเข้าสู่ปีที่ 10
ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทอ. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
สทป. ต้อนรับ French Defence Attaché
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิง เหล่า ป. ประจำปี 60
สทป. ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สทป. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและชมการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป.
งานสัมมนา "สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" (DTI Technology challenge day)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap