หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HRข่าวประชาสัมพันธ์
การครบวาระการดำรงตำแหน่งของ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ร่วมงานกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Q : หากต้องการร่วมงานกับ สทป. จะต้องทำอย่างไร
A : การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่ สทป.จะดำเนินการดังนี้
รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป. ตามคุณวุฒิและตำแหน่งงาน โดยจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป.
รับสมัครข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap