หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
previous 1 2 3 next
สัมภาษณ์พิเศษ ผลงาน “UAV Training Simulator ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)สปอตวิทยุประจำปี 2561
สปอตวิทยุประจำปี 2561 "สทป. มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทุกมิติ ลดการนำเข้า พร้อมขับเคลื่อนเศรฐกิจอย่างยั่งยืน"

สทป. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย่างเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย
ณ บริเวณโถงรับรอง ชั้น 10 สทป. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 106 F.M. และ 93 F.M. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61


สปอตวิทยุ สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม

สปอตวิทยุ สทป. มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรม ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 90.5 รายการเก็บตกจากเนชั่น 
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.
สัมภาษณ์ที่ปรึกษา สทป. พลเอกชนินทร์ จันทรโชติ เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินของ สทป.

สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง
สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถา เรื่อง "อีกก้าว...ในการสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง"

สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015
สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015

รายการนาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พลรือตรี ดร.เศวตนันท์ ประยูรรัตน์ ในรายการ นาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.) FM 88.5, 93, 106 MHz ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป.
สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป. ผ่านรายการวิทยุ ส.ทร. เอฟเอ็ม 106.0 MHz. ออกอากาศ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2554

previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap