หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายความพิวเตอร์ (ODC)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 423
1. ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญ  
    1.1 การพัฒนาระบบแผนที่สถานการณ์ (Mapping Applications)
ความรับผิดชอบ
   วิจัยและพัฒนาระบบการแสดงและติดตามข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติการบนแผนที่ รวมถึงการบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะที่ต้องสงสัยระหว่างศูนย์บัญชาการกับหน่วยย่อยที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ
ผลผลิต
   ระบบแผนที่สถานการณ์เพื่อติดตามข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ1.2 การเขียนโปรแกรม (Programming Skills)
1.2.1 Java
1.2.2 JSP
1.2.3 Struts
1.2.4 Android
1.2.5 Swift
1.2.6 C#
1.2.7 VB
1.2.8 Linq
1.2.9 PHP
1.2.10 C/C++
1.2.11 Python
1.2.12 AJAX
1.2.13 Jquery
1.2.14 Javascript
1.2.15 Web Service
1.2.16 XML
1.2.17 Structured Query Language
1.2.18 CMS: Joomla, wordpress

1.3 การพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL) สำหรับระบบจัดการการรบ (Battle Management System: BMS)
• เทคโนโลยีที่ใช้
- การสื่อสารใน TDMA Network
- การโปรแกรมในภาษา Java และ JavaScript
• ผลลัพธ์ 
- ระบบต้นแบบ Tactical Data Link2. ODC Equipment
        2.1 Software


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap