หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนวิศวกรรมยานรบ (OMV)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 206
1) Reverse Engineering Methodology
1.1) Two-seated (side-by-side) Aircraft
1.2) Missile Launching Platform
1.3) Missile Loading Platform
2) Fluid Mechanics&Heat Transfer
2.1)   Hydrodynamics and Statics of Armored Vehicle
2.3)   Hydro-Propeller Design and Analysis
2.2)   Free and Forced Convection 
2.3)   Aerodynamics of Aircraft Wing  
3) Vibration, Control,&Dynamics
3.1)   Automatic Positioning Orientation System (PLC&Hydraulic Control)
3.2)   Helicopter Blade Vibration Analysis
3.3)   8x8 Vehicle Dynamics Simulation (ADAM)
4) Aerial, Land, and Sea Vehicle System Designs
4.1)   8x8 Armored Vehicle System Design
4.2)   Vertical Takeoff and Landing Platform
4.3)   Aircraft System Design
5) Solid Mechanics
5.1) Composite Material Structural Design
5.2) Launching Tube Design and Analysis 
5.3) Blast and Ballistics Analysis and Simulation
5.4) Aircraft Wing and Helicopter Blade Structure Design and Analysis
6) Manufacturing Technology&Production
6.1)   Composite Material Production
6.2)   Missile Launching Platform (WP/WI)
7) Product Lifecycle Management
7.1)   30 mm Cartridge
8) Test and Evaluation
8.1)   Military Vehicle Qualification 
8.2)   Armor Ballistic Test
9) Hydraulic System 
9.1)   Fundamental and Advanced of Hydraulics 
9.2)   Hydraulic System Design for Military Vehicle
10) Research-Supporting Software and Equipments 
10.1)  Product Lifecycle Management (CATIA)
10.2)  3D Design Software (CATIA) 
10.3)  3D Scanner (GOM)
10.4)  ARAMIS (GOM)
10.5)  Conceptual Design Software for Aerial Vehicle 
10.6)  Composite Design Software 
10.7)  3D Printer 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap