หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (OPS)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 200
1. กำหนดสูตรและขั้นตอนในการผสมสารเคมีผลิตดินขับ 
    รวบรวมองค์ความรู้ส่วนประกอบของสารเคมีผลิตดินขับแบบ Composite Solid Propellant และลำดับขั้นตอนการผสมสารเคมีผลิตดินขับที่ สทป. ได้รับจากถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ รวมถึงการทำ Literature Reviews จากเอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อทำการทดลองหาส่วนผสมและลำดับการผสมของสารเคมีผลิตดินขับที่มีความเหมาะสมกับระบบขับเคลื่อนของจรวดที่กำลังทำการพัฒนา

2. ออกแบบขนาดและหน้าตัดดินขับ
    คำนวณและออกแบบรูปร่าง (Geometry Grain) และขนาดของดินขับแบบ Composite Solid Propellant เพื่อให้มีอัตราการเผาไหม้เป็นไปตามที่ออกแบบ      

3. ออกแบบระบบจุดระเบิดจรวด 
    ออกแบบตัวจุดจรวด (Igniter) และสาร Pyrotechnics สำหรับระบบจุดระเบิดเพื่อเริ่มขั้นตอนการเผาไหม้ของดินขับใน Motor จรวด 

4. ออกแบบฉนวนในจรวด
    ออกแบบกำหนดส่วนผสมของส่วนกันความร้อนทั้งหมดในจรวดเช่น สาร Liner เคลือบท่อจรวด ฉนวน (Insulations) ในส่วนหัวและท้ายของ  Motor จรวด และสารเคลือบ Phenolics ใน Nozzle    

5. ผลิตดินขับแบบ Composite Solid Propellant ในระดับห้องปฏิบัติการ
   มีเครื่องมือผสมสารเคมีผลิตดินขับในปริมาณเล็ก เพื่อทำการทดลองหาค่า parameter ที่เกี่ยวข้อง

6. ทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนในระดับห้องปฏิบัติการ
   มีเครื่องมือในการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ Thermal Loads เช่นการรับภาระทางความร้อนหรือความเย็นของดินขับในระดับชิ้นงานขนาดเล็ก หรือ การทดสอบการรับภาระทางความร้อนของ Squib

7. ร่วมมือ ประสาน ให้คำแนะนำในการทดสอบระบบขับเคลื่อนของจรวดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทดสอบ

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap