หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 513
ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงได้แยกกลุ่มขีดความสามารถออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ขีดความสามารถด้าน Geo-Database ประกอบด้วย
• Photogrammetry and Remote Sensing 
- ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมจัดทำข้อมูลแผนที่เชิงเลข
- การแปลงข้อมูลภาพเป็นดิจิตอลด้วยมือ (Manual Digitization)
- การจัดทำข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model)
• Geographic Information Systems 
- การพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประเทศ  ตามมาตรฐานระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
- การจัดทำชุดข้อมูลตำแหน่งวัตถุ 3 มิติ บนภูมิประเทศ 
- การกำหนดจำนวนชั้นข้อมูลตำแหน่งวัตถุ 3 มิติ บนภูมิประเทศ 
- การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ PostgreSQL และ PostGIS ในการจัดเก็บข้อมูล Geo-Data ในรูปแบบต่างๆ
- จัดใช้ชั้นข้อมูล GIS ทำ Map Application โดยใช้ภาษา Java และ JSP 
- การตั้ง Apache Tomcat เพื่อทำหน้าที่เป็น Web Server
- การใช้ GeoServer ทำหน้าที่เป็น Map server แสดงแผนที่ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่าง
- การใช้ Openlayer ทำหน้าที่ช่วยในการแสดงผลของ Map Application ที่ต้องการประกอบกับ GeoServer, Java JSP และ software อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการฐานข้อมูล ที่ทำหน้าที่จัดเก็บ GeoData 
2. ขีดความสามารถด้าน Map Applications ประกอบด้วย
• Mobile GIS
- Map Applications สำหรับเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิประเทศ
- ความรู้การพัฒนา Map Application ในงานด้านการทบทวนการฝึก After Action Review
- การแสดงตำแหน่งแบบ real-time ของหน่วยที่มีการเคลื่อนที่ บน map application ที่เขียนด้วย Google Earth API และในโลกเสมือนจริง 3 มิติที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Unity 3D โดยใน map application 
• Network Analysis 
- การกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อผ่าน Internet สำหรับใช้งาน Location-based Alert ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับแม่ข่ายแผนที่ (Map Server) ที่ส่วนกลางผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 
3. ขีดความสามารถด้าน Military Simulation and Training ประกอบด้วย
• Simulation and Training
- การโปรแกรมเพื่อรับค่าจากการยิงถูกเป้า
- การถอดแบบสถานการณ์ฝึก/บทเรียนการฝึกด้วย Game Engine
• Mechatronics and Microelectronics 
- การใช้โปรแกรม Solidworks เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
- การนำแบบจำลอง 3 มิติ จาก Solidworks ไปสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- การถอดแบบยุทโธปกรณ์ทางทหารด้วย Solidworks เพื่องานทางด้าน Virtual Simulation
• High Level Architecture 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบด้วย object ID, object name, location of the object, and a timestamp ระหว่าง Google Earth (Publisher) กับ Unity3D (Subscriber)
- การสร้างองค์ประกอบพื้นฐาน HLA (HLA Rules, Interface Specification, และ Object Model Template) โดยโปรแกรมกับ API ของ pitch
- การโปรแกรมเพื่อรับส่งข้อมูล ระหว่าง Simulator ที่คล้ายหรือต่างกัน 
- การใช้ HLA เพื่อเชื่อมต่อระบบจำลองสถานการณ์จริง ของ สทป. 
4. ขีดความสามารถด้าน 3D Modeling and Simulation ประกอบด้วย
• 3D Modeling 
- การสร้างโลกเสมือนจริง (Virtual World Creation) จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- การใช้โปรแกรม 3D StudioMax, Maya เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ อาคาร ยานพาหนะ และคน
- การสร้าง Graphic User Interface เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่าง computer และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
- องค์ความรู้ด้าน Video Processing ในการสร้างเครื่องมือเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับฉากฝึก
- การนำแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างอาคาร เข้าสู่ Game Engine 
- การรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลอาคาร 3 มิติ 
• Simulation
- การจำลองภาพสถานการณ์ทางทหารเพื่อใช้ในการฝึก
- การใช้หลักการ Simulation เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโครงการขนาดใหญ่

Software
1. โปรแกรม FME สำหรับการแปลง Format ข้อมูล LiDAR เข้าสู่โปรแกรม Image Processing
2. โปรแกรม VBS3 สำหรับการ Military Simulation and Training สำหรับการสาธิตเทคโนโลยี
3. โปรแกรม Unity3D สำหรับพัฒนา Military Simulation and Training ขึ้นเองใน OVS และส่งมอบให้เหล่าทัพ
4. โปรแกรม Socet GXP สำหรับงานด้าน Image Intelligence, Image Processing และ Mapping
5. โปรแกรมพัฒนา HLA Pitch pRTI™ 
6. โปรแกรม Google Sketchup
7. โปรแกรม Visual Studio


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap