หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ฝ่ายบริหารโครงการ (OPM)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 272
ความสามารถ
- บริหารโครงการและวิศวกรรมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- บริหารจัดการโรงงาน
- บริหารโครงการก่อสร้างโรงปฏิบัติการ
- บริหารโครงการติดตั้งพร้อม Commissioning เครื่องจักร, Production Line Qualification และ Pilot Run สำหรับกระบวนการผลิต
- บริหาร PMO 
- บริหารโครงการ IT 
- บริหารโครงการวิจัย
- บริหารโครงการพัฒนาต้นแบบ
- บริหารโครงการบ่มเพาะ
- บริหารโครงการผลิต
- บริหารงานโครงการก่อสร้าง
- พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
- บริหารภาคขนส่งและพลังงานการบริหารงานโครงการต่อเรือ
- บริหารกลุ่มโครงการ
- บริหารโครงการแบบ Functional, Cross-Functional, Cross-Organizational, Multinational 

องค์ความรู้

- ISO-9000 
- Six Sigma 
- Contractual Arrangement Selection
- Requirement Management 
- Business Analysis
- Project Initiating Process 
- Project Planning Process

- Project transfer 
- Integration management
- Scope Management
- Time Management
- Cost Management
- Risk Management
- HR management
- Quality Management
- Communication Management
- Stakeholder Management
- Procurement Management
- Work Breakdown Structure (WBS)  
- Program Management 
- Project Management Office (PMO)
- System Engineering 
- Technology Transfer
- Contract Management
- MOU/MOA Management


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap