หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม (OSE)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 315
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Functions)
ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้/ลูกค้าในเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงระบบ งานบริหารเชิงวิศวกรรมระบบ รวมทั้งการทวนสอบการออกแบบ กำกับดูแลการประกอบรวมและทวนทดสอบระบบ การวางผังกระบวนการผลิต การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ จนถึงวางแผนการจัดเก็บและบำรุงรักษาตลอดช่วงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุน ให้ความรู้ และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก

1. ทักษะความชำนาญและความเชี่ยวชาญ
1.1 การบริหารแผนงานในเชิงวิศวกรรมระบบ ตามมาตรฐานของวิศวกรรมระบบ (ISO/IEA 15288)
1.2 การบริหารจัดการแบบเชิงวิศวกรรมของระบบ (Manage Configurations) เพื่อพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพของระบบ

2. องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์  ศิริพละ
- การออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมยานรบ
นาวาอากาศโท นวพันธ์ นุตคำแหง
- การออกแบบโครงสร้างอากาศยาน และระบบควบคุมยานไร้คนขับ
- การออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และทดสอบ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
- การประกอบรวมระบบอากาศยานไร้นักบิน (UAV System Integration) ซึ่งประกอบด้วยระบบอากาศยาน ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบกล้อง
นาวาอากาศโท ยุทธนา  สูงสุมาลย์
- การออกแบบระบบอาวุธจรวด , หัวรบ และวัตถุระเบิด


นาวาอากาศโท สราวุธ  บุญล้น
- การออกแบบ/setup ระบบการวัดสัญญาณเกี่ยวกับการทดสอบจรวด
- การออกแบบระบบอาวุธจรวด (Conceptual Design, Preliminary Design , Detail Design และ Test & Evaluation)
- การออกแบบขั้นตอนการทดสอบจรวดเพื่อรับรองมาตรฐานระบบอาวุธ
- การวางแผน เตรียมการ จัดการ และจัดทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับงานทดสอบจรวดหรือผลงานวิจัยอื่น
- การค้นคว้าวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- การเขียนโครงการวิจัย
- การประเมิน  วางแผน  และการจัดการด้านความปลอดภัยห้วงอากาศสำหรับการทดสอบจรวด
ดร. ยุทธนา  สวนสุข
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบเครื่องแม่ข่าย
- ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟิสิกส์และการคำนวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรม
 นาย ทนงศักดิ์  ทวีศรี
- การออกแบบ วิจัยพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ
- การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและการควบคุมเครื่องมือวัด
- การเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการองค์กร อาทิเช่น การวางแผนการผลิต , การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดของเสีย จัดทำระบบซ่อมบำรุง และลดการใช้พลังงานในองค์กร
- การจัดการพลังงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap