หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานทดสอบและประเมินผล (OTE)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 171
ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของส่วน OTE    
1. การบันทึกและประมวลผลด้วยกล้องความเร็วสูง 
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา 
 - การวัดความเร็วต้นของกระสุนปืน และจรวด ด้วยระบบกล้องความเร็วสูง
- การความเร็วรอบ ณ ปลายท่อยิงจรวดของจรวด ด้วยระบบกล้องความเร็วสูง
 
2. การทดสอบจรวดภาคสถิต ส่วนขับเคลื่อนจรวด
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- การทดสอบจรวดภาคสถิต เพื่อหาค่าแรงขับ ค่าความดันห้องเผาไหม้ ค่าอุณหภูมิผิวท่อ ค่า Strain ที่ผิวท่อ ส่วนขับเคลื่อนจรวด ขณะทดสอบจรวดภาคสถิต

3. การทำงานแผนที่ ที่ตั้งยิงจรวดและปืนใหญ่ ด้วยกล้องสำรวจ
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- การทำงานแผนที่ ที่ตั้งยิงจรวดและปืนใหญ่ ด้วยกล้องสำรวจ 

4. การสำรวจจุดตกการยิงจรวดและปืนใหญ่ ด้วยระบบเลเซอร์วัดระยะ พร้อมเป้าหมายพิกัดจุดตก ด้วย GPS 
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- การสำรวจจุดตกการยิงจรวดและปืนใหญ่ ด้วยระบบเลเซอร์วัดระยะ พร้อมเป้าหมายพิกัดตก ด้วย GPS

5. ลำดับกระบวนการ และขั้นตอนทดสอบจรวดภาคพลวัต
6. การเชื่อมต่อระบบสายจุดจรวดจากรถยิงจรวด แบบภายนอก 
7. การประเมินจุดตกจรวดในทะเลด้วยเสียง
8. การตรวจการไล่เป้าเรือในทะเลด้วยเรดาร์
9. การตรวจการณ์จรวดขณะเคลื่อนที่ในอากาศ 
10. การควบคุมระบบสื่อสาร และสั่งการในสนามทดสอบจรวดภาคพลวัต


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap