หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
Created by : , Publish 19 Jan 2016 , Views 386
DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559 
เนื่องในวาระโอกาสวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559 พวกเรา DTI ภูมิใจที่ได้มีโอกาสผลักดันการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย และความสำเร็จที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดการสนับสนุนจากกองทัพไทยและหน่วยผู้ใช้ต่าง ๆ 

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อันจะทำให้กองทัพไทยสามารถมียุทโธปกรณ์และการสนับสนุนจากฝีมือคนไทยเพื่อใช้ในภารกิจการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยต่อไป


ในภาพคือจรวดหลายลำกล้อง DTI-1G ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก DTI-1 ครับ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap