หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
Created by : , Publish 04 Mar 2016 , Views 490
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)

เทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่ได้มีประโยชน์กับการป้องกันประเทศเท่านั้น วันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เทคโนโลยีป้องกันประเทศสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมภาคพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติของเรา

โดย DTI และกรมฝนหลวงกำลังพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket) เพื่อสนับสนุนการทำฝนหลวงในพื้นที่ที่เครื่องบินทำฝนหลวงเข้าถึงลำบาก ซึ่งจรวดจะบรรจุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์และถูกยิงขึ้นเพื่อทำปฏิกิริยากับเมฆให้เกิดฝน และมีแผนที่จะทดลองยิงภายในปีนี้ หลังจากนั้น DTI จะทำการผลิตจรวดเพื่อสนับสนุนการทำฝนหลวงต่อไป รวมทั้งจะมีการนำอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรอีกด้วย

DTI ภูมิใจและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยแล้งกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ





สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap