หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
The First Asian Conference on Defence Technology (ACDT2015)
Created by : , Publish 04 Aug 2015 , Views 252 - แก้ไขล่าสุด 02 Sep 2019 09:11:40 , โดย ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
The First Asian Conference on Defence Technology (ACDT2015)
Welcomes submissions of state of the art technical papers, experience papers, and panel presentations from experts in government, industry and academia in military technology. ACDT seeks papers from across the full spectrum of technologies in the military domain. This event aims to bring together many scholars, researchers and managers of various areas and industries for intellectual exchanges, research cooperation and professional development. In addition to providing a venue for publication and presentation of peer-reviewed papers, the conference provides attendees with the opportunity to network, exchange ideas, discuss and disseminate the most recent advances in military technology around the world.Moreover, this program also offers excellent networking opportunities toparticipants, with a wonderful taste of local culture. Accepted and presented papers will be published in the IEEE Xplore and ACDT 2015 Conference

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap