หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
Created by : , Publish 01 Oct 2018 , Views 243 - แก้ไขล่าสุด 02 Sep 2019 09:10:23 , โดย ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในพิธีลงนามข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างกรมป่าไม้ และสทป. ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap