หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
นำเสนอโครงการฯ ต่อ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
Created by : , Publish 18 Apr 2018 , Views 112 - แก้ไขล่าสุด 02 Sep 2019 09:10:36 , โดย ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ให้การต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอโครงการฯ ความร่วมมือในการบูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภารกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap