หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
เทคโนโลยีป้องกันประเทศกับภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Created by : , Publish 18 Jul 2018 , Views 127 - แก้ไขล่าสุด 02 Sep 2019 08:57:05 , โดย ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ ในภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีsนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap