หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence หรือ AI
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 27 Jun 2019 , Views 294 - แก้ไขล่าสุด 27 Jun 2019 16:07:41 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ
   สทป. จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ 
ภายใต้หัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence หรือ AI

   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence (AI)” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์ จาก Singapore Institute of Technology (SIT) University of Glasgow ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการบูรณาการ AI มาใช้กับ UAV และแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยในประเทศสิงคโปร์ และ ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน UAV ในระดับอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน AAVC นอกจากนั้น ในช่วงบ่ายยังมี Workshop เกี่ยวกับ Programmable Artificial Intelligence in Unmanned Systems โดย รศ.ดร.สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์ และการบรรยายเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ สทป. โดย น.ท.ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา/ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ และ พ.อ.สมสฤษฏิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สทป.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap