หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 27 Jun 2019 , Views 284 - แก้ไขล่าสุด 28 Jun 2019 10:09:29 , โดย Jaruwan
    สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
    เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพค เมืองทองธานี โดยมี พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. เป็นประธานในการเปิดสัมมนนา และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยรัฐบาล โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยรัฐบาล และ สทป. รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ในการสัมมนา ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอบถามข้อสงสัย แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดยมีผู้แทนจาก สทป., ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นผู้บรรยาย 
    นอกจากนี้ สทป. ได้นำนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมจัดแสดง ได้แก่ กระสุนขนาด 30 มม., จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด, อากาศยานไร้คนขับ, เครื่องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์, จรวดหลายลำกล้อง และยานเกราะล้อยาง มีเจ้าหน้าที่ของ สทป. เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap