หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่น 

   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดย พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สทป. เป็นประธานให้การต้อนรับ พ.อ. Kenishiro Kinoshita ผชท.ทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr.Toyohiko Aoki, Chairman of Aoki Co.,Ltd. และคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดองค์กร รวมถึงแผนหลักและโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ซึ่งเน้นย้ำไปที่โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ โดยที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับประเภท Tilt Rotor โดยจะประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ต่อไป ณ ห้องสยามประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap