หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 358
    ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
    สทป. โดย พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ร่วมกับ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด โดยนายคุปโกเมน วิริยาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ "โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ"( Active Interrogation Systems ) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงประเทศ ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป. เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap