หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views

   ความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.

   สทป. ร่วมกับ สพ.ทร. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ จก.สพ.ทร เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการรับรองมาตรฐานจากลูกปืนฝึกไปเป็นลูกปืนจริง เพื่อรับรองมาตรฐาน ให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จัดขึ้น ณ ห้องรับรอง (ชั้น 2) กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap