หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 75 - แก้ไขล่าสุด 27 Feb 2019 11:30:36 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ

ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. 

  สทป. ร่วมกับ สพ.ทร. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ จก.สพ.ทร เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการรับรองมาตรฐานจากลูกปืนฝึกไปเป็นลูกปืนจริง เพื่อรับรองมาตรฐาน ให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จัดขึ้น ณ ห้องรับรอง (ชั้น 2) กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap