หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด”
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 83

   ความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด

   สทป. ลงนาม MOU และ MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิดระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติลงนาม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap