หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
Created by : ส่วนกิจการพิเศษ , Publish 13 Feb 2019 , Views 262 - แก้ไขล่าสุด 27 Feb 2019 11:35:28 , โดย ส่วนกิจการพิเศษ

   ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม. 
   พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และคณะผู้บริหาร สทป. เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สทป.และ ทร. ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.  ของกองทัพเรือเพื่อการรับรองมาตรฐานในการใช้งาน  โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ  จก.สพ.ทร. ให้การต้อนรับ ณ สพ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 
   ในการนี้ สทป. ได้ส่งมอบลูกปืนฝึกขนาด 30 มม. ของ สทป.ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผลสมรรถนะตามมาตรฐาน เพื่อให้ ทร. ได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาต่อยอดให้ได้ลูกปืนจริง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (New S-curve) ของ กห.ในระยะถัดไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap