หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ให้การต้อนรับ ผอ.สวพ.ทบ.และคณะในโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา
Created by : Pattarakorn , Publish 11 Feb 2019 , Views 103

สทป. ให้การต้อนรับ ผอ.สวพ.ทบ.และคณะในโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา

     พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. คณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ให้การต้อนรับ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของ สทป. รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง สทป. และ สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์

     ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ให้คณะฯ เยี่ยมชมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือด้านการวิจัย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 สทป. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap