หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป.เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางทหาร ในการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงภายใต้รหัส Cobra Gold19
Created by : Pattarakorn , Publish 23 Feb 2019 , Views 93 - แก้ไขล่าสุด 02 Apr 2019 16:29:35 , โดย Pattarakorn

สทป.เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางทหาร ในการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงภายใต้รหัส Cobra Gold19

     สทป.เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางทหาร ในการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงภายใต้รหัส Cobra Gold19 โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่3 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 
     โดยนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง 2 โครงการคือ โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับและ โครงการวิจัยและ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap