หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มธ.)
Created by : Pattarakorn , Publish 11 Mar 2019 , Views 397 - แก้ไขล่าสุด 01 May 2019 18:47:24 , โดย Pattarakorn

สทป. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มธ.) 

     พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกความร่วมมือ (MOA) "โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวีดีโอ (Video Analytics)" ระหว่าง สทป. โดยโครงการ D22 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มธ.)
     โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ และร่วมลงนาม
จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap