หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. บรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ของ สทป.และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”
Created by : Pattarakorn , Publish 27 Mar 2019 , Views 232 - แก้ไขล่าสุด 03 Apr 2019 16:33:49 , โดย Pattarakorn

สทป. บรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ของ สทป.และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

     พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. บรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ของ สทป.และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิทหาร รุ่นที่ 60 ณ ห้องเรียนรวม วสท.สปท.
     พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ สทป. คือ กระสุนขนาด 30 มม., จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด, อากาศยานไร้คนขับ, และการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap