หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ทดสอบเชิงปฏิบัติการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
Created by : Pattarakorn , Publish 07 May 2019 , Views 240 - แก้ไขล่าสุด 08 Aug 2019 16:33:00 , โดย Pattarakorn

สทป. ทดสอบเชิงปฏิบัติการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ

     เมื่อวันที่ 1 -3 พ.ค. 62 โครงการจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดย พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษา สทป. พล.อ.ต. เจษฎา  คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี พร้อม น.ส.มาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผอ. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและคณะ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

     1. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ทดสอบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ณ ดอยมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำรองในครั้งต่อไป เนื่องจากมีโอกาสเกิดกลุ่มเมฆเย็นค่อนข้างมาก

     2. รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการส่งสัญญาณเรดาร์ในการทดสอบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวง อมก๋อย

     3. สังเกตการณ์การทดสอบเชิงปฏิบัติการจรวดดัดแปรสภาพอากาศและมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ สนามทดสอบบ้านโป่งดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

     4. คณะ สทป. และกรมฝนหลวงฯ เข้าพบนายอำเภออมก๋อย เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานและหารือแนวทางการทดสอบทดลองจรวดดัดแปรสภาพอากาศสำหรับครั้งต่อไปในเบื้องต้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap