หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.)
Created by : Pattarakorn , Publish 25 Aug 2019 , Views 317 - แก้ไขล่าสุด 04 Sep 2019 15:00:33 , โดย Pattarakorn

      สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.)

      เมื่อวันมี่ 25 ส.ค. 62 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโยยีเพื่อสังคม "Minesweeper Robot Camp" ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (นว.)

     โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. และ ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. และ รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผอ. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องฟินิกส์1 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap