หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.
Created by : Pattarakorn , Publish 20 Sep 2019 , Views 990 - แก้ไขล่าสุด 08 Oct 2019 16:33:15 , โดย Pattarakorn

สทป. ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.

          เมื่อวันที่่ 20 ก.ย. 62 สทป. ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. โดยมี พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษาโครงการฯ น.อ.คมสันต์  ประพันธ์กาญจน์ รอง ผอ.สทป. และพล.อ.ต. เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิธี เป็นผู้อำนวยการยิงทดสอบ ร่วมกับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี ( D11A ) ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน ศป. จ.ลพบุรี
   การยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.ในครั้งนี้ เพื่อนำผลการยิงรายงานการปรับเทียบความแม่นยำของอุปกรณ์ Inertial Measurement ของจรวดต้นแบบ 


   โดยทำการยิงทดสอบดังนี้
   1.ทดสอบการออกตัวระบบนำวิถี เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของระบบ Recovery และ Launcher          
   2.ทดสอบการทำงานของ Sensor ระบบนำวิถี 
   3.ทดสอบระบบควบคุมท่าทางการบินของจรวดแบบ Automatic และรายงานการปรับเทียบความแม่นยำของจรวด
   4.ยิงทดสอบจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. ด้วยจรวดอะลูมิเนียม จำนวน 2 ลูก เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของระบบ Launcher และ Recovery

    การทดสอบในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาจรวดนำวิถีของไทย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap