หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าศึกษาดูงาน สทป.
Created by : Pattarakorn , Publish 28 Oct 2019 , Views 70

สทป. ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าศึกษาดูงาน

        เมื่อวันที่ (28 ต.ค. 62) พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข  ผอ.สทป. พร้อมคณะที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ สทป. คณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับขีดความสามารถของ สทป.

         โดย สทป. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย, จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ,เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ,เครื่องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริงชุดเล็ก , และโครงการยานเกราะล้อยาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ สทป. เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศ  ณ อาคาร สทป. ชั้น 6, 7, และ 10
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap