หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย่างเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย
Created by : , Publish 02 Oct 2018 , Views 106
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย่างเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย 
ณ บริเวณโถงรับรอง ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61

ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รายการ ข่าวคำ NBT เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap