หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สทป. ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)
Created by : , Publish 03 Oct 2018 , Views 180
สทป. ร่วมมือกับ กรมป่าไม้  ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศ

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการ ข่าวเด่นภาคดึก จำนวนเวลา 1 นาที 23 วินาที เมื่อวันที่ 29 ม.ค.61


2.ยูทูป Defence Technology Institute เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap