หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สัมภาษณ์ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เจาะเบื้องลึก “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”
Created by : , Publish 03 Oct 2018 , Views 214
สัมภาษณ์ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป.  
เจาะเบื้องลึก “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” 

ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ PPTVhd 36 รายการ เจาะลึกข่าวร้อน เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap