หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
สทป. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
Created by : , Publish 03 Oct 2018 , Views 96

สทป. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศ


1. วีทีวี เคเบิลทีวี ในรายการ WE TVNEWS เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 “พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 72. วีทีวี เคเบิลทีวี ในรายการ WE TVNEWS เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 “พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7”


 3.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการคนไทยใต้ร่มราชัน เมื่อวันที่ 22 ก.ค.61 


4.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการคนไทยใต้ร่มราชัน เมื่อวันที่ 29 ก.ค.61 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap