หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป.
Created by : , Publish 16 Jan 2015 , Views 109
สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป.

สปอตวิทยุ แนะนำพันธกิจของ สทป.

ผ่านรายการวิทยุ ส.ทร. เอฟเอ็ม 106.0 MHz.


ออกอากาศ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2554

1. สทป. มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความสุขของประเทศไทย

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนของ สทป.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap