หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
รายการนาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
Created by : , Publish 16 Jan 2015 , Views 143
รายการนาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

สัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พลรือตรี ดร.เศวตนันท์ ประยูรรัตน์

ในรายการ นาวีสัมพันธ์ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.) FM 88.5, 93, 106 MHz


สปอตวิทยุ สทป. และ ทร. ร่วมจัดงานเสวนาและแถลงผลงานทางวิชาการ
“แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย”
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap