หน้าแรก >> ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015
Created by : , Publish 16 Jan 2015 , Views 207
สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015

สปอตวิทยุ สทป. จัดปาฐกถาพิเศษ เตรียมศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015


ผ่านรายการ Modern Market สถานีวิทยุ FM96.5 คลื่นความคิด
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

ผ่านรายการเวทีความคิด สถานีวิทยุ FM96.5 คลื่นความคิด
ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

ผ่านรายการ ตู้ ปณ 106 สถานีวิทยุ FM106 ครอบครัวข่าว
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap